1 TEMMUZ 2017 TARİHİNDEN İTİBAREN ARAÇ KİRALAYANLARA TEVSİK ZORUNLULUĞU GELDİ

Yeni yayımlanan Vergi Usul Kanunu Tebliği ile motorlu araç kiralama işleri ile uğraşanların vermiş oldukları motorlu kara taşıt ve aracı kiralama hizmetlerine ilişkin tahsilat ve ödemelerin banka veya aracı finansal kurumlar tarafından düzenlenecek belgeler ile tevsik edilmesi zorunlu hale getirilmiştir.

480 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile, motorlu araç kiralama işleri ile uğraşanların vermiş oldukları motorlu kara taşıt ve aracı kiralama hizmetleri ile gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilere ait ürünlerin borsaya tescil ettirilerek satılmasına ilişkin tahsilat ve ödemelerin aracı finansal kurumlar tarafından düzenlenecek belgeler ile tevsik edilmesi konusunda düzenlemeler yapılmıştır.

Bu kapsamda, 459 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında tevsik zorunluluğu kapsamında olanlardan araç kiralama faaliyeti ile uğraşanların vermiş oldukları motorlu kara taşıtı ve motorlu kara aracı kiralama hizmetlerine ilişkin tahsilat ve ödemelerin ise 7.000 TL tutarındaki hadle sınırlı kalınmaksızın, banka veya benzeri aracı finansal kurumlar tarafından düzenlenen belgelerle tevsik edilmesi zorunlu hale getirilmiştir. Bu zorunluluk 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren başlayacaktır.

Ancak, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre tescile yetkili kuruluşlarca kayıt ve tescil edilmesi zorunlu olmayan taşıt ve araçların kiralanması işlemleri bu zorunluluk kapsamında değildir.

Mükelleflerce dikkat edilmesi gereken husus, 1/7/2017 tarihinden itibaren bu kapsamda verilecek hizmetlere ilişkin tahsilat ve ödemelerde bu zorunluluğa uymayanlara her bir işlem için özel usulsüzlük cezası uygulanacaktır.

Ayrıca aynı Genel Tebliğ ile, gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilere ait ürünlerin, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu kapsamında kurulan ticaret borsalarına süresi içinde tescil ettirilerek gerçekleşen satışlarına ilişkin tahsilat ve ödemelerdeki tevsik zorunluluğu kaldırılmıştır.

Dikkat edilmesi gereken husus, 1/7/2017 tarihinden itibaren bu kapsamda yapılacak tahsilat ve ödemelerde bu zorunluluğa uymayanlara her bir işlem için özel usulsüzlük cezası uygulanacaktır.