VERGİDEN İSTİSNA EDİLEN YEMEK BEDELİ TUTARLARI

Vergiden İstisna Edilen Yemek Bedeli Tutarları
YILI UYGULANAN TUTAR YASAL DAYANAĞI

2017

14,00 TL

296 Seri No.lu Genel Tebliği

2016

13,70 TL

290 Seri No.lu Genel Tebliği

2015

13,00 TL

287 Seri No.lu Genel Tebliği

2014

12,00 TL

285 Seri No.lu Genel Tebliği

2013

12,00 TL

284 Seri No.lu Genel Tebliği

2012

11,70 TL

280 Seri No.lu Genel Tebliği

NOT: YAZILAR İZİNSİZ VE KAYNAK GÖSTERİLMEKSİZİN KULLANILAMAZ.

www.mukellef.net