2017 YILI YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI

2017 Yılı Yeniden Değerleme Oranları
YILLAR TEBLİĞ ORAN

2016

Yılı yeniden değerleme oranı(VUK Genel Tebliği No:474)

?83

2015

Yılı yeniden değerleme oranı(VUK Genel Tebliği No:457)

58

2014

Yılı yeniden değerleme oranı(VUK Genel Tebliği No:441)

,11

2013

Yılı yeniden değerleme oranı(VUK Genel Tebliği No:430)

?93

2012

Yılı yeniden değerleme oranı(VUK Genel Tebliği No:419)

80

2011

Yılı yeniden değerleme oranı(VUK Genel Tebliği No:410)

,26

2010

Yılı yeniden değerleme oranı(VUK Genel Tebliği No:401)

7

NOT: YAZILAR İZİNSİZ VE KAYNAK GÖSTERİLMEKSİZİN KULLANILAMAZ.

www.mukellef.net