VERGİ BEYANNAMELERİNDE 2017 YILI İÇİN UYGULANAN DAMGA VERGİSİ TUTARLARI

Vergi Beyannamelerinde 2017 Yılı İçin Uygulanan Damga Vergisi Tutarları
KONU TUTAR
Yıllık gelir vergisi beyannameleri 51,40 TL
Kurumlar vergisi beyannameleri 68,60 TL
Katma değer vergisi beyannameleri 33,90 TL
Muhtasar beyannameler 33,90 TL
Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç 33,90 TL
31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannameler 40,20 TL