7020 SAYILI KANUN 1. SERİ NOLU TEBLİĞ EKLERİ

​7020 SAYILI KANUN 1. SERİ NOLU TEBLİĞ EKLERİ

Türkiye İstatistik Kurumunca, Ocak/1980 ayından Ekim/2016 ayına ait açıklanan Yİ-ÜFE aylık değişim oranları ile 1/11/2016 tarihinden itibaren esas alınacak aylık oranları gösterir tablo

BAŞVURU DİLEKÇELERİ

VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE VERİLECEK DİLEKÇE

İL ÖZEL İDARELERİ VE BUNLARA BAĞLI KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİNİ HAİZ KURULUŞLARA OLAN BORÇLAR İÇİN DİLEKÇE

BELEDİYELER VE BUNLARA BAĞLI KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİNİ HAİZ KURULUŞLARI İÇİN VERİLECEK DİLEKÇE

SPOR KULÜPLERİ İÇİN VERİLECEK DİLEKÇE

7020 SAYILI KANUNUN YAYIMI TARİHİNDEN SONRA MAHSUBEN ÖDEME TALEP EDENLER İÇİN DİLEKÇE

7020 SAYILI KANUNUN YAYIMI TARİHİNDEN ÖNCE YAPTIKLARI MAHSUBEN ÖDEME TALEBİNDEN VAZGEÇENLER İÇİN

DİĞER ALACAKLAR İÇİN KANUNUN İLGİLİ MADDESİ/FIKRASI, ALACAKLI KURUM, ALACAK TÜRÜ, BAŞVURU SÜRESİ, MÜRACAATIN YAPILACAĞI YER, AZAMİ TAKSİT SAYISI, ÖDEME TARİHLERİ VEYA ŞEKİLLERİNİN GÖSTERİR TABLO

Bu alacaklar:

Orman köylüleri ile bu köylülerce kurulan tarımsal kalkınma kooperatiflerine kullandırılan krediler

Tarımsal amaçlı kooperatifler ve bunların ortaklarına kullandırılan krediler

Organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitesi yapı kooperatiflerine kullandırılan krediler ile kanuni takipte olan krediler

Bandrol ücretleri, elektrik enerjisi payları ve idari para cezaları

Üyelerin odalara olan aidat borçları, odaların birlik ve üyesi oldukları federasyonlara, birlik ve federasyonların TESK’e olan katılma payı borçları ile esnaf ve sanatkarların meslek eğitimini geliştirme ve destekleme fonu borçları

Avukat ve stajyer avukatların baro kesenekleri ile staj kredileri

Üyelerin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti ile oda ve borsaların TOBB’a olan aidat borçları ile sigorta eksperleri ve sigorta acenteleri levha aidatları

Odaların üyelerinden olan aidat alacakları ile TÜRMOB’un odalardan olan birlik payı alacakları

Ek Liste 1

ARAÇ PLAKA

YAPILANDIRILMASI İSTENİLEN BORÇLAR İLE KANUNDAN YARARLANMAK İÇİN VAZGEÇİLEN DAVALAR

NOT: YAZILAR İZİNSİZ VE KAYNAK GÖSTERİLMEKSİZİN KULLANILAMAZ.

www.mukellef.net