BİLANÇO HESABI ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ

Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri (VUK Genel Tebliği Sıra No:476)

Vergi Usul Kanunu'nun 177. madde

Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri (VUK Genel Tebliği Sıra No:476)

  1. Yıllık; 
    - Alış tutarı :170.000 
    - Satış tutarı : 230.000
  2. Yıllık gayrisafi iş hasılatı 90.000
  3. İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 170.000

NOT: YAZILAR İZİNSİZ VE KAYNAK GÖSTERİLMEKSİZİN KULLANILAMAZ.

www.mukellef.net