Güncel Dava Çeşitleri hakkında bilgilendirici yazı

Güncel Dava Çeşitleri nelerdir.

Mükellefiyette Karşı Açılacak Davalar, 

Özellik Arz Eden Durumlar, 

Dikkat Edilecek Hususlar 

Tarhiyat Aşamasına İlişkin Davalar

Özel Usulsüzlük Cezaları ve Diğer Cezalara Karşı Davalar

İhtirazi Kayıt Müessesesi,

İhtirazi Kayıt Üzerine Dava Açılması Vergi Yargısında İdareye Başvuru Üzerine Dava Açılması,

İYUK 10 ve 11. Madde Uygulamaları Vergi Borcunun Öğrenilmesi Ya da Borç Sorgusu Üzerine Dava Açılması, 

Borcun Ödeme Emri ve Haciz Üzerine Öğrenilmesi Dosyanın İşlemden Kaldırılması Halinde Dikkat Edilmesi Gereken Durum

Ödeme Emrine Karşı Açılacak Davalar, 

Özellik Arz Eeden Durumlar, Dikkat Edilecek Hususlar Yargı Harçları ve Çeşitli Harçlara Karşı Dava Açılması Belediye Gelirleri Kanunu Kapsamındaki Alacaklara İlişkin Davalar 

Gümrük Mevzuatından Doğan Davalar Takdir Komisyonu Kararlarına Karşı Açılacak Davalar, 

Özellik Arzeden Durumlar,

Dikkat Edilecek Hususlar ...

NOT: YAZILAR İZİNSİZ VE KAYNAK GÖSTERİLMEKSİZİN KULLANILAMAZ.

www.mukellef.net