KANUNLA KURULAN SANDIKLAR VE EMEKLİ SANDIKLARI

Kanunla Kurulan Sandıklar İle 506 Sayılı Kanunun Geçici 20. Maddesinde Belirtilen Emekli Sandıkları Hakkında Not

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (11) numaralı bendinde, 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde ve 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde “Kanunla kurulan emekli sandıkları ile 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde belirtilen sandıklar” ibareleri yer almaktadır. Bu ibareler hakkında kısa açıklamalara aşağıda ye verilmiştir.

Kanunla kurulan sandıklar;

Kanunla kurulan sandıklardan, ayrı bir kuruluş kanununun bulunması gerektiğinin anlaşılması gerekmekte olup kanunun verdiği yetkiye istinaden idari işlemle kurulan sandıkların bu kapsamda değerlendirilmemesi gerekir.

Örneğin, 5434 sayılı Kanunla kurulan Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı, 205 sayılı Kanunla kurulanOrdu Yardımlaşma Kurumu (OYAK), 1479 sayılı Kanunla kurulan Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu (BAĞ-KUR), 5502 sayılı Kanunla kurulan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)  gibi sandıklar, bu kapsamdadır.

Bu sandıklarca iştirakçilerine yapılan emekli aylıkları ile emekli ikramiyeleri ve tazminatlarının tamamı gelir vergisinden istisna edilmektedir.

v  506 sayılı Kanunun geçici 20. Maddesinde belirtilen sandıklar;

            506 sayılı Kanunun geçici 20. Maddesinde “Bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları,borsalar veya bunların teşkil ettikleri birlikler personelinin malûllük, yaşlılık ve ölümlerinde yardım yapmak üzere, bu kanunun yayımı tarihine kadar tesis veya dernek olarak kurulmuş bulunan sandıklar…” hükmü yer almaktadır.           

Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin (11) numaralı bendi ve 25 inci maddesinin (3) numaralı bendinde yer alan hükümlere göre,  506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde belirtilen sandıklar tarafından ödenen emekli aylıkları ile emekli ikramiyeleri ve tazminatları en yüksek devlet memuruna ödenen en yüksek ödeme tutarından fazla ise aradaki fark ücret olarak vergiye tabi tutulmaktadır.

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesi kapsamında 22 sandık bulunmakta olup bunlardan 4 sandığın SGK’na devir işlemi tamamlanmış, diğer sandıklar 5510 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi uyarınca Sosyal Güvenlik Kurumuna devir işlemi tamamlanıncaya kadar faaliyetlerini sürdürecektir. Faaliyetini sürdüren sandıklardan bazıları aşağıda yer almaktadır.

·         Şekerbank    T.A.Ş. Personeli   Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı,

·         Yapı Ve Kredi Ban. A.Ş. Mensupları Yard. Ve Em. San. Vakfı

·         T.Odalar Borsalar Ve Birlik Pers.Sigorta Emeklilik San.Vakfı

·         Ziraat B.A.Ş. Ve T.Halk B.A.Ş. Mens.Em.Ve Yard.San.Vak.

·         Türkiye Garanti Bankası A.Ş. Emekli Ve Yardım Sandığı Vakfı

·         Türkiye İş Bankası A.Ş.Mensupları Emekli Sandığı Vakfı

NOT: YAZILAR İZİNSİZ VE KAYNAK GÖSTERİLMEKSİZİN KULLANILAMAZ.

www.mukellef.net 

İLİŞKİLİ İÇERİK

KATEGORİDEKİ İÇERİK

Lisanslı Depolarda Muhafaza Edilen Tarımsal Ürünler İçin Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ
​gelir vergisi kanunu uygulamaları semineri 2.bölüm
​gelir vergisi kanunu uygulamaları semineri 2.bölüm
?gelir vergisi kanunu uygulamaları semineri 2.bölüm
​gelir vergisi kanunu uygulamaları semineri 2.bölüm
Gelir vergisi kanunu uygulamaları semineri 1.bölüm
2018 yılı basit usulde beyanname doldurma
Engellilerin araç alımında ötv istisnası
Gelir vergisi uygulamalarında genç girişimci teşviki
Yapılandırmadan Yararlananlar Hakkında Tesis Edilen Hacizler Kaldırılır Mı?
Yapılandırmadan Yararlananlar Hakkında Tesis Edilen Hacizler Kaldırılır Mı?
Yapılandırmadan Yararlananlar Hakkında Tesis Edilen Hacizler Kaldırılır Mı?
​7020 sayılı yapılandırma (af) kanununa ilişkin özellikli durumlar –ıı
Kdv iadesinde aranan belgeler
Kdv iade işlemleri - vergi inceleme raporu ile kdv iadesi
Kdv iade işlemleri - teminat karşılığı kdv iadesi
Kdv iade işlemleri - ymm raporu ile kdv iadesi
Kdv iade işlemleri - nakden iade
Kdv iade işlemleri- mahsup yoluyla kdv iadesi
Kdv iade tutarının hesabı - iadesi talep edilebilecek kdv tutarı
Zamanaşımına uğrayan vergi borçları için yapılandırma uygulanır mı?
7020 sayılı yapılandırma (af) kanununa ilişkin özellikli durumlar –ı
Yni af kanununun kapsamı ve süreler
Kanunla kurulan sandıklar ve emekli sandıkları
Enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan geçmiş yıl karlarının işletmeden çekilmesi ve indirim ve istisnalara mahsubu
Mükelleflerin beyanlarına karşı dava açmaları
Bilinmesi gereken vergi teşvikleri
6770 sayılı kanunla yapılandırma kanununda yapılan değişiklikler
Küresel hukukun üstünlüğü yargı hepimiz için lazımdır esfend
Yeniden yapılandırmada ikinci bir şans!
Vergi hukukunun yasama ve yargı organlarından doğan kaynakları