KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMALARINA DAİR GÜNCEL DAVALAR

Katma değer vergisi kanunu uyuşmazlıkları nelerdir. Maddeler halinde ele alınmıştır.
 1. Katma Değer Vergisi Kanununun Konusu, Kapsamı
 2. Katma Değer Vergisinde Vergiyi Doğuran Olayın Meydana Gelmesi Meselesi
 3. Katma Değer Vergisinde Matrah Tespitine Dair Uyuşmazlıklar, Avukatların Karşı Taraf Vekalet Ücreti, Gümrük Beyannamelerinin Tescilinden Sonraki Taşıma Faturaları, KDV’de Matraha Dahil Olan ve Olmayan Unsurlar
 4. KDV Oranlarına İlişkin Uyuşmazlıklar (Kamyonet vergisi vb)
 5. KDV’de İndirimin Belgelendirilmesi Konusu (Yangın vb Durumlar)
 6. KDV’nin Etikette Gösterilmesi Konusu, KDV’nin Dahil Olup Olmama Hususu 57.m
 7. Sahte Fatura Kullanımından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar, Sahte Belge Kullanımının Sonuçları, Uyuşmazlıklarda Dikkat Edilmesi Gerekenler, İhtilaflarda İleri Sürülebilecek Hususlar
 8. Defter ve Belgelerin İnceleme Elemanına İbraz Edilmemesi Meselesi, Yasal Defterlerin Mahkemelere İbrazı ve Mücbir Sebep Haline İlişkin Değerlendirme
 9. Kantin Kiralama Faaliyetlerinin KDV Karşısında Durumu, Yargı Organlarının Görüşü, İhtirazi Kayıtla Beyan, Tarhıyat ve Ödeme Emri Aşamalarındaki Durumu
 10. İcra Daireleri Tarafından Yapılan Satışlardan Kaynaklanan Vergi Davaları, Eksik Beyan Edilen Vergi ve Sorumluluk, Görevli Yargı Yeri
 11. Sigorta Şirketlerinin KDV Sorunu, Beyannamesi, BA BS Bildirimleri 17 4 e
 12. KDV Kanunun 17 4 r Uygulaması, Bankaların Alacaklarına Karşılık Satış Konusu
 13. Şirket Aktifinde Belli Süre Bulunan Taşınmazların Satışı, KDV İstisnası Uygulaması
 14. Kasa Fazlasından Kaynaklanan Ortaklara Borç Verildiği İddiaları ve İhtilaflar

NOT: YAZILAR İZİNSİZ VE KAYNAK GÖSTERİLMEKSİZİN KULLANILAMAZ.

www.mukellef.net