KÜRESEL HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ YARGI HEPİMİZ İÇİN LAZIMDIR ESFEND

Siyasi iktidarı destekleyen bir gazete, 2007 yılında ''Adalet ve demokrasi hepimize lazımdır'' diyordu. Acaba bugün de aynı sözü söyleyebiliyor mu?

Siyasi iktidarı destekleyen bir gazete, 2007 yılında ''Adalet ve demokrasi hepimize lazımdır'' diyordu. Acaba bugün de aynı sözü söyleyebiliyor mu?

Dünya Adalet Projesi, her yıl ''Küresel Hukukun Üstünlüğü Endeksi'' düzenliyor. Bu endekse göre Türkiye Hukukun Üstünlüğü Endeksi sırlamasında en hızlı gerileyen ülkeler arasında yer alıyor.

 2016 yılı Endeksinde, Türkiye Genel Not olarak bir tam not üzerinden 0.43 not aldı. Bölge ülkeleri içinde, sıralamada 13 ülkenin sonuncusu, oldu. Fert başına gelir seviyesi yaklaşık eşit olan 37 ülke içinde de sondan ikinci, yani 36. sırada yer aldı. Dünya Genel sıralamasında ise 113 ülke içinde 99. sırada yer aldı. Genel sıralamada birinci sırada Danimarka, 113 yani sonuncu sırada ise Venezuela yer aldı.

Venezuela'da 1998 yılında Chavez oyların yüzde 56'sını alarak başkan seçildi. 1999 yılında yeni anayasa hazırladı ve bu anayasa halk oylamasıyla kabul edildi. Meclis, Kasım 2000'de kendisine bir yıl boyunca ülkeyi kararname ile yönetme yetkisi verdi... Chavez'in çıkardığı 48 kararname sonrası ülkede kargaşa ve kutuplaşma başladı. Bir buçuk milyon insan ülkeden kaçtı. Ölümünden sonra da, aynı kargaşa devam ediyor.

Türkiye Hukukun Üstünlüğü açısından, 2014 yılında yüzde olarak dünyada 60. sırada iken, 2016 yılında 88. sıraya geriledi.

*********************************

 

Hukukun Üstünlüğü Endeksinde Türkiye'nin Yeri

 

Yıllar     Ülkeler İçindeki Sırası   Yüzdelik Sırası

 

 2014                          59/99                          60

2015                           82/102                        80

2016                           99/113                        88

Kaynak: WJP-Rule of Law Indeks, ilgili yıllarından yüzdeler hesaplanmıştır.

**********************************************

Yine Hukukun Üstünlüğü Kriterleri açısından da ayrı ayrı bakarsak, Türkiye'nin, her alanda gerilediğini görebiliriz. Türkiye 2010 yılı ile 2016 yılı arasında yalnızca devlette şeffaflık kriterinde daha ileri gitmiş, diğer kriterlerde, özellikle temel haklar, adalet ve düzenleyici kurallar açısından notu düşmüştür. (Aşağıdaki tablo.)

 

Hukukun Üstünlüğü Kriterleri İtibariyle Türkiye'nin Notu

--------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                           2010               2016

                                                                      --------------       ----------------

Hükümetin Hesap Verebilirliği             0,37                 0,32

Yolsuzluk                                                     0,55                 0,48

Şeffaf Devlet                                              0,34                 0,42

Temel Haklar                                               0,42                 0,34

Hukuk Kuralları                                         0,43                 0,44

Adalete Erişim                                            0,61                 0,46

Adil Ceza                                                        0,68                 0,40

Kaynak: İlgili yıllar, WJP Rule of Law İndeks, raporları

**************************************

Yargının bağımsızlığı ve yargı kararları toplumsal vicdanda kısa sürede  karşılığını buluyor. Ergenekon kumpasından dolayı bütün toplum tedirgin olmuştu. Kararlar, kamu vicdanını yaralamıştı. Bu nedenle yargıya olan güven azalmıştı. Bu kumpası yapanlar şimdi adaletin hassas terazisine teslim olmak zorunda kaldılar.

Hangi ülkede olursa olsun, adaleti uzun dönemde,  bir kişi veya bir ideoloji teslim alamaz. Dünyada alanlar olmuş ve fakat bu diktatörler de sonunda adalete hesap vermek zorunda kalmışlardır.

KHÜ, Türkiye siyasal-sosyal eğilimler araştırmasına göre ,Türkiye de Kurumlara olan güven içinde, yargıya olan güven 2011yılında yüzde 38.8 idi. 2013'te yüzde 26.5'e inmişti. 2016 yılında ise yüzde 35.5'tir.

Hukukun üstünlüğü, ekonomik ve sosyal gelişmelerin altyapısıdır. Bağımsız yargının olmadığı toplumlar ekonomik ve sosyal anlamda da kaybetmeye mahkûmdur. 

Kaynak: Yargı hepimiz için lazımdır - Esfender KORKMAZ

İLİŞKİLİ İÇERİK

KATEGORİDEKİ İÇERİK

Lisanslı Depolarda Muhafaza Edilen Tarımsal Ürünler İçin Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ
​gelir vergisi kanunu uygulamaları semineri 2.bölüm
​gelir vergisi kanunu uygulamaları semineri 2.bölüm
?gelir vergisi kanunu uygulamaları semineri 2.bölüm
​gelir vergisi kanunu uygulamaları semineri 2.bölüm
Gelir vergisi kanunu uygulamaları semineri 1.bölüm
2018 yılı basit usulde beyanname doldurma
Engellilerin araç alımında ötv istisnası
Gelir vergisi uygulamalarında genç girişimci teşviki
Yapılandırmadan Yararlananlar Hakkında Tesis Edilen Hacizler Kaldırılır Mı?
Yapılandırmadan Yararlananlar Hakkında Tesis Edilen Hacizler Kaldırılır Mı?
Yapılandırmadan Yararlananlar Hakkında Tesis Edilen Hacizler Kaldırılır Mı?
​7020 sayılı yapılandırma (af) kanununa ilişkin özellikli durumlar –ıı
Kdv iadesinde aranan belgeler
Kdv iade işlemleri - vergi inceleme raporu ile kdv iadesi
Kdv iade işlemleri - teminat karşılığı kdv iadesi
Kdv iade işlemleri - ymm raporu ile kdv iadesi
Kdv iade işlemleri - nakden iade
Kdv iade işlemleri- mahsup yoluyla kdv iadesi
Kdv iade tutarının hesabı - iadesi talep edilebilecek kdv tutarı
Zamanaşımına uğrayan vergi borçları için yapılandırma uygulanır mı?
7020 sayılı yapılandırma (af) kanununa ilişkin özellikli durumlar –ı
Yni af kanununun kapsamı ve süreler
Kanunla kurulan sandıklar ve emekli sandıkları
Enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan geçmiş yıl karlarının işletmeden çekilmesi ve indirim ve istisnalara mahsubu
Mükelleflerin beyanlarına karşı dava açmaları
Bilinmesi gereken vergi teşvikleri
6770 sayılı kanunla yapılandırma kanununda yapılan değişiklikler
Küresel hukukun üstünlüğü yargı hepimiz için lazımdır esfend
Yeniden yapılandırmada ikinci bir şans!
Vergi hukukunun yasama ve yargı organlarından doğan kaynakları