7020 SAYILI KANUNA İLİŞKİN MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ VE TRAFİK PARA CEZASI BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI BROŞÜRÜ

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan "Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve Trafik Para Cezası (TPC) borçlarının Yapılandırılması Broşürü"nü sizlerle paylaşıyoruz.

7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun ile Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve Trafik Para Cezası (TPC) borçlarının yeniden yapılandırılarak borç yükünün önemli ölçüde azaltılması ve büyük avantajlarla peşin ödeme imkânı getirilmiştir.

YAPILANDIRMA KAPSAMINA GİREN MTV VE TPC BORÇLARI HANGİLERİDİR?

31 Mart 2017 tarihinden önce (bu tarih dahil);

• Tahakkuk eden MTV ile bu vergiye bağlı gecikme faizleri ve zamları (2017 yılının ikinci taksiti hariç), • Verilen Trafik Para Cezaları ve faizleri,

• Verilen Karayolu Taşıma İdari Para Cezaları ile Otoyollar ve Köprülerden İhlalli Geçiş İdari Para Cezaları bu Kanun kapsamında yapılandırılabilecektir.

6111, 6552 ve 6736 sayılı Kanunlara göre yapılandırılmış olan ve 27 Mayıs 2017 tarihi itibariyle taksit ödemeleri devam eden borçların 7020 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılması mümkün değildir.

YAPILANDIRILAN MTV VE TPC BORÇLARINDA SAĞLANAN AVANTAJLAR NELERDİR?

31 Mart 2017 tarihinden (bu tarih dahil) öncesine ait MTV ve TPC borçlarının yapılandırılarak,

• MTV aslının tamamı ile birikmiş gecikme faizi ve zammı yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranları esas alınarak hesaplanan tutarın,

• Trafik Para Cezası tutarı ile birikmiş faizler yerine, Yİ-ÜFE oranları esas alınarak hesaplanan tutarın,

• Karayolu Taşıma İdari Para Cezaları ile birikmiş faizler yerine, Yİ-ÜFE oranları esas alınarak hesaplanan tutarın, ödenmesi halinde;

MTV’ye ilişkin vergi ziyaı cezası ile gecikme faizi ve zammı,

• Trafik Para Cezalarına uygulanan aylık ϵ faiz,

• Karayolu Taşıma İdari Para Cezalarına uygulanan aylık ϵ faizlerin

tahsilinden vazgeçilecektir.

Yapılandırılan tutarlar için PEŞİN ÖDEME tercih edilmesi durumunda Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan AYRICA P İNDİRİM yapılacaktır.

Örnek: Vadesi 5/2/2016 tarihi olan 600 TL tutarlı trafik para cezası için ödenmesi gereken faiz tutarı 480 TL’dir. Bu durumda toplam borç ise 1.080 TL olacaktır.

Borcun yapılandırılması durumunda, 480 TL faiz yerine, 48 YİÜFE oranı ile hesaplanan 38,88 TL ödeneceğinden toplam borç 638,88 TL olacaktır.

BAŞVURULAR NASIL, NEREYE VE NE ZAMAN YAPILACAKTIR?

Başvurular:

• Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden,

• Bağlı bulunulan vergi dairesine şahsen veya posta yoluyla,

• Bulunulan il veya ilçedeki MTV’yi tahsile yetkili vergi dairelerine/mal müdürlüğüne şahsen,

         yapılabilecektir.

Başvuruların 30 Haziran 2017 tarihine kadar (bu tarih dahil)  yapılması gerekmektedir.

• MTV’ye ilişkin vergi ziyaı cezası ile gecikme faizi ve zammı,

• Trafik Para Cezalarına uygulanan aylık ϵ faiz,

• Karayolu Taşıma İdari Para Cezalarına uygulanan aylık ϵ faizlerin

tahsilinden vazgeçilecektir.

Yapılandırılan tutarlar için PEŞİN ÖDEME tercih edilmesi durumunda Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan AYRICA P İNDİRİM yapılacaktır.

BORÇLAR HANGİ SÜREDE VE NASIL ÖDENECEKTİR?

Yapılandırılan borçlar borçlunun tercihine göre taksitler halinde veya sağlanan önemli avantajlardan yararlanmak suretiyle peşin olarak;

• Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi olan www.gib.gov.tr üzerinden banka kartı/kredi kartıyla,

• Tahsile yetkili bankalara,

• Vergi dairesi veznelerine ödenebilecektir.

Peşin Ödeme Avantajı

• Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutar ödenecek olup, HERHANGİ BİR KATSAYI VEYA FAİZ UYGULANMAYACAKTIR.

• Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan AYRICA ϵ0 İNDİRİM yapılacaktır.

• Ödemelerin 31 Temmuz 2017 tarihine kadar  (bu tarih dahil) yapılması gerekmektedir.

Taksitli Ödeme

• Yapılandırılan tutar seçilen taksit sayısına (6, 9, 12 veya 18 taksit) bağlı olarak belirlenen katsayı oranlarında artırılarak; ilk taksit 31 Temmuz 2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) kalan taksitler de ikişer aylık dönemler halinde ödenecektir.

Birden fazla araç sahibi olanların her bir araç için ayrı ayrı yapılandırma başvurusunda bulunması gerekmektedir.

KATSAYI ORANLARI

- 6 taksitte 12 ayda yapılacak ödemelerde 1,045

- 9 taksitte 18 ayda yapılacak ödemelerde 1,083

- 12 taksitte 24 ayda yapılacak ödemelerde 1,105

- 18 taksitte 36 ayda yapılacak ödemelerde 1,150

Yapılandırmadan yararlanabilmek için ilk iki taksitin eksiksiz ve süresinde ödenmesi şarttır.

Bir takvim yılında iki taneden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir.

Yapılandırma hükümlerinin ihlal edilmemesi şartıyla taksitlendirme süresi sonuna kadar taşıtların fenni muayenelerinin yaptırılmasına ve uçuşa elverişli belgelerinin alınabilmesine  imkan verilmektedir.

Broşürün orijinal hali için tıklayın:


Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Trafik Para Cezası Borçlarının Yapılandırılması Broşürü
Üretici Fiyat Endeksi Sorgulama Sayfamız
Başvuru Dilekçelerinin bir araya getirildiği haberimiz
7020 SAYILI YAPILANDIRMA (AF) KANUNUNA İLİŞKİN ÖZELLİKLİ DURUMLAR –I