MENKUL VE GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI BEYANNAME SINIRI

Tevkifata ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarına İlişkin Beyanname Verme Sınırı (G.V.K. Madde 86)
Yılı Uygulanan Tutar Yasal Dayanağı
2017 1.600 TL 296 Seri No.lu Genel Tebliği
2016 1.580 TL 290 Seri No.lu Genel Tebliği
2015 1.500 TL 287 Seri No.lu Genel Tebliği
2014 1.400 TL 285 Seri No.lu Genel Tebliği
2013 1.390 TL 284 Seri No.lu Genel Tebliği
2012 1.290 TL 280 Seri No.lu Genel Tebliği

NOT: YAZILAR İZİNSİZ VE KAYNAK GÖSTERİLMEKSİZİN KULLANILAMAZ.

www.mukellef.net