ÖDEME EMİRLERİNDEN KAYNAKLI DAVALAR NELERDİR?

1.6183 Sayılı Yasa Kapsamına Giren Kamu Alacakları 2.Ödeme Emri, Ödeme Emrine İtiraz ve Ödeme Emirlerindeki Hukuka Aykırılık Halleri, Zamanaşımı, 55.m,102 m 3.İhtiyati Haciz ve İtiraz 4.İhtiyati Tahakkuk Uyuşmazlıkları 5.Şirket Ortağı Sıfatı

1. 6183 Sayılı Yasa Kapsamına Giren Kamu Alacakları 

2. Ödeme Emri, Ödeme Emrine İtiraz ve Ödeme Emirlerindeki Hukuka Aykırılık Halleri, Zamanaşımı, 55.m,102 m 

3. İhtiyati Haciz ve İtiraz

4. İhtiyati Tahakkuk Uyuşmazlıkları 

5. Şirket Ortağı Sıfatıyla Düzenlenen Ödeme Emrinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar

6. Kanuni Temsilci Sıfatıyla Düzenlenen Ödeme Emirlerinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 

7. Gecikme Zammı Uygulaması ve Kaynaklanan Uyuşmazlıklar .....

NOT: YAZILAR İZİNSİZ VE KAYNAK GÖSTERİLMEKSİZİN KULLANILAMAZ.

www.mukellef.net