Özel Usulsüzlük Cezaları

Bu uyuşmazlıklara ilişkin konular sayılmıştır.

Fatura Düzenlememe,

Süresinde Düzenlememe ve Cezalara Dair Mahkeme Kararları 

Vergi Usul Kanunun 353/1 ve 353/2 Maddeleri Uyarınca Kesilen Cezalar, 

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar, 

Somut Tespit, İhtirazi Kayıt, Dönemsellik

Vergi Usul Kanunu Mük.355 Maddesine Daire Ceza Uygulamaları Özellikli Durumlar,

Elektronik Beyanname, Ba Bs Bildirimleri (Düzeltme, Asli Şekli Hatalar), 

Sahte Fatura Kullanımı ve Banka Yoluyla Ödeme Meselesi Cezaların Ödenmesi,

Dava Açma Durumu

NOT: YAZILAR İZİNSİZ VE KAYNAK GÖSTERİLMEKSİZİN KULLANILAMAZ.

www.mukellef.net