TAKDİR KOMİSYONLARINCA BELİRLENEN ARSA VE ARAZİ M2 FİYATLARINA İTİRAZDA SON GÜNLER

Takdir komisyonlarının yeniden belirlediği arsa ve arazi metrekare fiyatlarının ardından vatandaşın emlak vergisi matrahına itiraz edebilmesi için son 10 günlük sürece girildi. Konut ve arazi sahibi olan 26 milyon mükellefin ödeyeceği emlak vergisinin matrahını belirleyen değerleme sonuçları takdir komisyonları tarafından haziran ayı içinde ticaret ve sanayi odaları ile muhtarlıklarda askıya çıkarıldı. Vergi matrahını etkileyen arsa ve arazi birim metrekare değerleri açıklandı.

BELEDİYELERİN TEK GELİR KALEMİ

Haziran ayı boyunca muhtarlıklarda, sanayi ve ticaret odalarında askıda bulunan arazi ve arsaların metrekare değerleri her 4 yılda bir yeniden belirlenerek, vatandaşların ödeyeceği emlak vergileri için taban oluşturuyor. Ancak 2018-2021 dönemlerini kapsayacak bu matrahlar, bazı bölgelerde yüzde 400'e varan fahiş artışları kapsıyor. Pek çok vatandaşı isyan noktasına getiren ve on binlerce TL'lik vergi borcu ile karşı karşıya bırakan bu vergi rakamlarına itiraz için son 10 günlük sürece girildi. Yasaya göre, emlak vergisi mükelleflerinin muhtarlıklardan takdir komisyonlarının kararlarını alarak 30 gün içinde dava açmaları gerekiyor. Dolayısıyla mükelleflerin temmuz ayı sonuna kadar vergi mahkemelerine dava açmaları gerekiyor.

Türkiye'de 22 milyonu konut olmak üzere arazi ve arsalarla birlikte yaklaşık 26 milyon mükellefin olduğuna dikkat çeken Sözcü Gazetesi Yazarı, vergi uzmanı Nedim Türkmen, 4 yılda bir belediye temsilcilerinin ağırlıklı olduğu takdir komisyonları arazilerin ve arsaların metrekare değerlerini yeniden belirlediğini anlattı. İl ve ilçelerdeki komisyonlar dışında büyükşehirlerde merkez komisyonların oluşturulduğunu aktaran Türkmen, arsa ve arazi üzerinden belirlenen metrekare değerlerinin, konut vergileri üzerinden fahiş fiyatlara neden olabildiğine dikkat çekti. Belediyelerin en önemli gelir kaleminin emlak vergileri olduğunu ve takdir komisyonlarının da genellikle belediyelerden gelen talimatlar doğrultusunda değerleri belirlediğini vurgulayan Türkmen, “Belirlenen değerler doğrultusunda 2018'deki baz emlak vergisi matrahları belirlenecek ve 2019 ve izleyen yıllarda yeniden değerleme oranının yarısı kadar artacak. Sonraki 3 yıl boyunca bu rakam her yıl yeniden değerleme oranının yarısı kadar artacak ve artırılan rakam üzerinden emlak vergisi hesaplanacak” dedi.

Takdir komisyonlarının kararlarına karşı 2012 yılına kadar vatandaşın dava açma hakkı yoktu. Anayasa Mahkemesi söz konusu kanunu iptal etti ve vatandaşa da dava yolu açıldı. Türkmen, yüksek vergi rakamı ile karşılaşan vatandaşın temmuz sonuna kadar vergi mahkemelerine başvurabileceğine işaret etti. Burada davaların seri olarak görüldüğünü ve 2017 sonuna kadar sonuçlanmasının yüksek ihtimal olduğunu kaydetti.

İTİRAZ İÇİN 10 GÜN KALDI

Türkmen, “Objektif bir kriter olmadığı için bu metrekare değerlerinde takdir komisyonları kafalarına göre bir rakam belirliyor. Belediyelerin belirlediği değer, emlak vergi değeri oluyor. Bu rakam tapu harcı ile kurumlar vergisini de etkiliyor. Eğer vatandaş önümüzdeki 10 gün içinde dava açarsa, mahkeme tarafından atanacak bilirkişi raporu üzerine mahkeme, takdir komisyonu kararını iptal edebilir. İlk taksidi ödemeden bu sorun çözülür. Ya da ilk taksidi ödedikten sonra tahakkuk fişi ile mahkemeye başvurabilirler. Mahkemenin, takdir komisyonu karararının iptali üzerine takdir komisyonları yeniden metrekare değerlerini belirlemek zorunda” dedi.

DEĞERLEME ORANINI  ŞİRKETLER BELİRLESİN

Takdir komisyonlarının kararlarında belediyeler belirleyici oluyor. Komisyonda belediye temsilcilerinin sayısı fazla olduğu bu işin komisyonlardan gayrimenkul değerleme şirketlerine devredilmesi gerektiğini belirten Türkmen, SPK tarafından lisans verilmiş olan bu şirketlerin objektif kriterlere göre çalıştığını aktardı. Bankaların da bu şirketlerin belirlediği rakamlara göre kredi verdiğini aktaran Türkmen, “Aynı daireyi değer tespiti için 3 gayrimenkul değerleme şirketine gönderseniz belirlenen rakamda yüzde 1'lik bile sapma olmaz” dedi. Türkmen, bu yolla devletin de vergi kaybının önüne geçileceğine dikkat çekti.

Kaynak: Sözcü