Tüketici hakları Mevzuatı Danışmanlığı


Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği
Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelik (Yeni)
Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği (Yeni)
Tüketici Hakem Heyeti Raportörleri Yönetmeliği
Tüketici Konseyi Yönetmeliği (Yeni)
Geleneksel Tüketici Ödülleri Yönetmeliği (Yeni)
Paket Tur Sözlemeleri Yönetmeliği (Yeni)
Devre Tatil Sözlemeleri Uygulama Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliği (Yeni)
Mesafeli Sözlemeler Yönetmeliği (Yeni)
Tanıtma Ve Kullanma Kılavuzu Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik (Yeni)
Satış Sonrası Hizmetleri Yönetmeliği (Yeni)
Fiyat Etiketi Yönetmeliği (Yeni)
Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik
Tüketicinin Satın Alacağı Ayakkabıların Temel Unsurlarının Yapımında Kullanılan Malzemelerin Etiketlenmesine Dair Yönetmelik
Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik (Yeni)
Ayıplı Malın Neden Olduğu Zararlardan Sorumluluk Hakkında Yönetmelik
Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmelik (Yeni)
Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği (Yeni)
Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliği (Yeni)
Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (Yeni)
Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (Yeni)
Taksitle Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik
Süreli Yayın Kuruluşlarınca Düzenlenen Promosyon Uygulamalarına İlişkin Yönetmelik
Tüketici Konseyi Yönetmeliği
Tüketici Ödülleri Yönetmeliği
Reklam Kurulu Yönetmeliği (Yeni)
Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği
Reklam Konseyi Yönetmeliği
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği (Yeni)
Gümrük ve Ticaret Denetmenliği Yönetmeliği
Ürünlerin Piyasa Gözetimi Ve Denetimine Dair Yönetmelik (Yeni)
Oyuncaklar Güvenliği Yönetmeliği