VERGİ DAVALARINDA İHTİRAZİ KAYIT UYGULAMASI

Türk vergi sistemi beyan esasına dayalıdır. Vergilendirmede genel durum, mükellefin kendi kazancını beyan ederek ödemesidir. Bu nedenle, mükelleflerin kendi beyanlarına karşı vergi mahkemelerinde dava açması mümkün olmaz.

Türk vergi sistemi beyan esasına dayalıdır. Vergilendirmede genel durum, mükellefin kendi kazancını beyan ederek ödemesidir. Bu nedenle, mükelleflerin kendi beyanlarına karşı vergi mahkemelerinde dava açması mümkün olmaz. Ancak bu durumun istisnası ihtirazi kayıt müessesidir.

İhtirazi kayıtla beyana ilişkin genel bir düzenleme yoktur. İhtirazi kayıt sadece beyan esnasında söz konusu olabilir. Ödemeler konusunda ihtirazi kayıt uygulaması olmaz.

İhtirazi kayda ilişkin olarak İYUK 27. maddesinde bir ifade bulunmaktadır.

Burada, ihtirazi kayıtla beyan edilen vergilere karşı açılan davalarda yürütmenin durdurulmasına karar verilebileceği hususu düzenlenmiştir.

NOT: YAZILAR İZİNSİZ VE KAYNAK GÖSTERİLMEKSİZİN KULLANILAMAZ.

www.mukellef.net