VERGİ DAVASINDA YÜRÜTME NASIL DURDURULUR?

Vergi davasında yürütmenin durdurulması talebinde nelere dikkat edilmelidir

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 6352 sayılı Kanunun 57.maddesiyle değişik 27. maddesinin 2. Fıkrasında;

Danıştay veya idari mahkemelerin, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda,

davalı idarenin savunması alındıktan veya savunma süresi geçtikten sonra gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilecekleri,

3. fıkrasında ise, dava dilekçesi ve eklerinden yürütmenin durdurulması isteminin yerinde olmadığı anlaşılırsa, davalı idarenin savunması alınmaksızın istemin reddedilebileceği hükme bağlanmıştır.

NOT: YAZILAR İZİNSİZ VE KAYNAK GÖSTERİLMEKSİZİN KULLANILAMAZ.

www.mukellef.net