VERGİ USUL KANUNU UYGULAMASINDAN KAYNAKLANAN GÜNCEL VE ÖZELLİKLİ DAVALAR

Vergi usul kanunu uygulamasından kaynaklanan ihtilaflar nelerdir
 1. Vergi Usul Kanunun Kapsamı
 2. Vergiye İlişkin İşlem ve Muamellerin Gerçek Mahiyetinin Esas Olması
 3. Vergilendirme İşleminin Muhatabı
 4. Ölüm Halinde Mirasçıların Sorumluluğu ve Sürelerin Uzaması
 5. Vergiyi Doğuran Olayın Vuku veya Hukuki Durumun Tekemmülü
 6. Tahakkuk Fişindeki Hukuka Aykırılık Halleri, Tahakkuk Fişindeki Eksiklikler, ?ihtirazi kayıtın konulması süresi
 7. İkmalen, Resen ve İdarece Vergi Tarhı, Resen Tarh Nedeninin Ortaya Konulması
 8. İhbarnameye Karşı Dava Açılması, İhbarnamelerin Şekil Şartlarına Uygunluğu
 9. Emlak Vergisine Ait Bedel ve Değer Tespitlerinden Kaynaklanan Davalar
 10. Tarh, Tebliğ, Tahakkuk ve Tahsil Kavramları ve Bu Aşamalardaki Hukuka Aykırılık Halleri
 11. Vergi Usul Kanununa Göre Tebliğ, Tebliğin Esasları, Kimlere Tebliğ Yapılabileceği, Bilinen Adres Kavramı, Teslim, İlanen Tebliğ, Memur Eliyle Tebliğ, Hatalı Tebliğ, Elektronik Tebliğ
 12. Zamanaşımı Halleri, Zamanaşımı İddialarında Dikkat Edilecek Hususlar
 13. Vergi Davalarında Şikayet ve Düzeltme Kavramı, Vergi Hataları
 14. Vergi Yoklamaları Üzerine Kesilecek Cezalarda Hukuka Aykırılık Halleri
 15. Vergi İncelemeleri Üzerine Yapılacak Cezalı Tarhıyatlarda İleri Sürülebilecek Hukuka Aykırılık Halleri, Vergi İnceleme Raporları ve Vergi Tekniği Raporlarının Tebliğ Edilmemesi, İncelemelerdeki Asli Nitelikteki Usule Aykırılıklar vuk139..
 16. Bilgi Verme Uygulaması, Bilgi Vermeme Hallerine Ceza Kesilmesine Engel Durumlar
 17. İşi Bırakma, Mükellefiyetin Terk Edilmesi, Faaliyette Bulunmama Hallerinde Yükümlülükler ve Kesilen Cezaların Değerlendirilmesi
 18. Basit Usulde Vergilendirme, Birinci Sınıf ve İkinci Sınıf Tüccarlar, Sınıf Değişikliklerine Dair Davalar vuk 180
 19. Fatura Düzenlememe, Süresinde Düzenlememe ve Cezalara Dair Mahkeme Kararları vuk 229
 20. Elektronik Kayıtların Yasal Defter ve Belge Olarak Değerlendirilmesi Hususu vuk mük242
 21. Defter ve Belgelerin İbrazı, Delil Sayılması ve Mücbir Sebep Halleri vuk 253
 22. Vergi Ziyaı Cezalarına Tekerrür Hükmü Uygulaması ve Hukuka Aykırılıklar, Tekerrüre Esas Alınacak Ceza
 23. Vergi Ziyaı Cezasının Tek Kat ve Üç Kat Uygulanması Durumları vuk 341 344
 24. Vergi Ziyaı ve Özel Usulsüzlük Cezalarında Yürürlükteki Dönem Uygulaması, Geriye Dönük Olarak Lehe Olan Hükmün Uygulanması
 25. Vergi Usul Kanunun 353/1 ve 353/2 Maddeleri Uyarınca Kesilen Cezalar, Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar, Somut Tespit, İhtirazi Kayıt, Dönemsellik
 26. Vergi Usul Kanunu Mük.355 Maddesine Daire Ceza Uygulamaları Özellikli Durumlar, Elektronik Beyanname, Ba Bs Bildirimleri (Düzeltme, Asli Şekli Hatalar), Sahte Fatura Kullanımı ve Banka Yoluyla Ödeme Meselesi
 27. Cezaların Ödenmesi, Dava Açma Durumu vuk368
 28. İdarenin Görüşü Doğrultusunda İşlem Yapma ve Ceza Uygulaması vuk369
 29. Pişmanlık Uygulaması, Cezalarda İndirim ve Düşme vuk 371,372,373,374,375,,376,413
 30. Uzlaşma Müessesi, Mükelleflerin Öncelikle Bilmesi Gereken Durumlar, Kesinlik, Tarhıyat Öncesi Uzlaşma, Tarhıyat Sonrası Uzlaşma vuk ek1

NOT: YAZILAR İZİNSİZ VE KAYNAK GÖSTERİLMEKSİZİN KULLANILAMAZ.

www.mukellef.net