VERGİ YARGILAMASINA DAİR ANAYASA MAHKEMESİ ÖRNEK KARARI

Vergi uyuşmazlığına ilişkin bir örnek karar.

Uyuşmazlığın çözümünde büyük önem taşıyan KDV oranına yönelik iddianın, bu hususa ilişkin olarak İlk Derece Mahkemesi tarafından bir değerlendirme yapılmadığı için adil yargılanma hakkının unsurlarından olan gerekçeli karar hakkının ihlal edildiğine dair Anayasa Mahkemesi kararı bulunmaktadır.

NOT: YAZILAR İZİNSİZ VE KAYNAK GÖSTERİLMEKSİZİN KULLANILAMAZ.

www.mukellef.net