ALTINA DAYALI KİRA SERTİFİKALARINDA VERGİ TEVKİFATI YÜZDE 0

​Hazine'nin ihraç ettiği altına dayalı devlet iç borçlanma senetleri ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen altına dayalı kira sertifikalarından elde edilen gelirlerde vergi tevkifat oranı yüzde sıfır olacak.

Hazine'nin ihraç ettiği altına dayalı devlet iç borçlanma senetleri ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen altına dayalı kira sertifikalarından elde edilen gelirlerde vergi tevkifat oranı yüzde sıfır olacak.

Hazine Müsteşarlığı'nca ihraç edilen altına dayalı devlet iç borçlanma senetleri ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen altına dayalı kira sertifikalarından elde edilen kazançlardan vergi alınmayacak.

Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Daha önce, hisse senetlerine ve hisse senedi endekslerine dayalı yapılan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri, Borsa İstanbul'da işlem gören aracı kuruluş varantları dahil, hisse senetleri (menkul kıymetler yatırım ortaklıkları hisse senetleri hariç) ve hisse senedi yoğun fonların katılma belgelerinden elde edilen kazançlar için vergi oranı yüzde sıfır olarak belirlenmişti.

Bugünkü kararla Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen altına dayalı devlet iç borçlanma senetleri ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen altına dayalı kira sertifikalarından elde edilen kazançlar için de vergi tevkifatı yüzde sıfır olarak uygulanacak.

Ayrıca, ihtiyari olarak yıllık beyanname verecek mükellefler için de söz konusu altın tahvili ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen altına dayalı kira sertifikalarından elde edilen kazançlar için vergi oranı yüzde sıfır olarak belirlendi.

Öte yandan, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nde de değişikliğe gidildi. 

Buna göre, kamu kurum ve kuruluşları, bankalar, Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler gibi belirlenmiş alıcılar için gerçekleştirilen yapım işleri ve bunlarla ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde, söz konusu alıcılar tarafından uygulanacak KDV tevkifatı oranı 10'da 2'den, 10'da 3'e çıkarıldı.