İDARE MAHKEMESİNCE VERİLEN İPTAL KARARININ UYGULANMASI HANGİ SÜREDE İSTENEBİLİR?

Bireysel Başvuru üzerine Anayasa Mahkemesinin verdiği 11.1.2017 tarih ve 2014/4484 sayılı kararla, idari mahkemelerce verilen iptal kararlarının uygulanması için 10 yıllık genel zamanaşımı süresi içinde davalı idareye başvurulabileceğine karar vermiş
Bireysel Başvuru üzerine Anayasa Mahkemesinin verdiği 11.1.2017 tarih ve 2014/4484 sayılı kararla, idari mahkemelerce verilen iptal kararlarının uygulanması için 10 yıllık genel zamanaşımı süresi içinde davalı idareye başvurulabileceğine karar vermiştir.

NOT: YAZILAR İZİNSİZ VE KAYNAK GÖSTERİLMEKSİZİN KULLANILAMAZ.

www.mukellef.net