İLK İNCELEME YÖNÜNDEN DAVA DİLEKÇELERİ

Bu dilekçeler tadadi olarak sayılmıştır.

1. Görevli ve Yetkili Mahkeme 

2. İdari Merci Tecavüzü 

3. Dava Açma Ehliyeti 

4. İdari Davaya Konu Olacak Kesin ve Yürütülmesi Gereken Bir İşlem Olup Olmadığı 

5. Vergi Mahkemelerindeki Dava Açma Süresi

6. Vergi Davalarına Davalı (Hasım) Hususu 

7. Dava Dilekçelerinin İYUK 3. Maddesine Uygun Olması

8. Dava Dilekçelerinin İYUK 5. Maddesine Uygun Olması 

9. Dava Dilekçesinde Özellikle Dikkat Edilmesi Gerek Hususlar 

10. Dava Dilekçelerinde Sıklıkla Yapılan Hatalar 

11. Dava Dilekçesinin Reddi Durumu .... 

NOT: YAZILAR İZİNSİZ VE KAYNAK GÖSTERİLMEKSİZİN KULLANILAMAZ.

www.mukellef.net