ÖĞRENİM VE KATKI KREDİSİ BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI BROŞÜRÜ

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan "Öğrenim ve Katkı Kredisi Borçlarının Yapılandırılması Broşürü"nü sizlerle paylaşıyoruz.

YAPILANDIRMA KAPSAMINA GİREN ÖĞRENİM VE KATKI KREDİSİ BORÇLARI

Öğrenim ve katkı kredisi borcu olanlardan 27 Mayıs 2017 tarihi itibari ile vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olanlar 7020 sayılı Kanunun yapılandırma imkânlarından yararlanabilecektir.

BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI

Yapılandırma kapsamındaki öğrenim ve katkı kredisinin,

• Borç asılları ile,

• Gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranı esas alınarak güncellenen tutarının

ödenmesi halinde, birikmiş gecikme zammının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

Yapılandırılan borçlara ilişkin dava açılmaması ve açılan davalardan vazgeçilmesi gereklidir.

6111, 6552 ve 6736 sayılı Kanunlara göre yapılandırılmış olan ve 27 Mayıs 2017 tarihi itibariyle taksit ödemeleri devam eden borçların 7020 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılması mümkün değildir.

BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ

Başvurular, 30 Haziran 2017 tarihine kadar (bu tarih dahil);

• Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden internet aracılığıyla,

• Vergi dairesine şahsen veya posta yoluyla yapılabilir.

ÖDEME ŞEKLİ

Kanun kapsamında hesaplanan tutarlar, borçlunun tercihine göre taksitler halinde veya sağlanan önemli avantajlardan yararlanmak suretiyle peşin olarak ödenebilecektir.

ÖDEME KANALLARI

• Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden banka kartı veya kredi kartıyla,

• Vergi tahsiline yetkili bankalara,

• Vergi dairesi veznelerine yapılabilecektir.

PEŞİN ÖDEME

• Yapılandırılan borçlara herhangi bir katsayı veya faiz uygulanmayacaktır.

• Ödemelerin 31 Temmuz 2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) yapılması gerekmektedir.

TAKSİTLİ ÖDEME

• Yapılandırılan tutar seçilen taksit sayısına (6, 9, 12 veya 18 taksit) bağlı olarak belirlenen katsayı oranlarında artırılarak; ilk taksit 31 Temmuz 2017 tarihine kadar (bu tarih dahil), kalan taksitler de ikişer aylık dönemler halinde ödenecektir.

• Yapılandırmadan yararlanabilmek için ilk iki taksitin eksiksiz ve süresinde ödenmesi şarttır.

• Bir takvim yılında iki taneden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir.

Peşin ödemelerde, Yİ-ÜFE oranları üzerinden hesaplanan tutardan AYRICA ϵ0 İNDİRİM yapılacaktır.

KATSAYI ORANLARI

- 6 taksitte 12 ayda yapılacak ödemelerde 1,045

- 9 taksitte 18 ayda yapılacak ödemelerde 1,083

- 12 taksitte 24 ayda yapılacak ödemelerde 1,105

- 18 taksitte 36 ayda yapılacak ödemelerde 1,150


Öğrenim Ve Katkı Kredisi Borçlarının Yapılandırılması Broşürü
Üretici Fiyat Endeksi Sorgulama Sayfamız
Başvuru Dilekçelerinin bir araya getirildiği haberimiz
7020 SAYILI YAPILANDIRMA (AF) KANUNUNA İLİŞKİN ÖZELLİKLİ DURUMLAR –I